TetoveQendra e Shërbimit Tetovë
 
Metodija Andonov Cento 1
Tel: ++ 389 2 244 60 00
Fax: ++ 389 2
 321 99 01    

Koha e punës
ditë pune: 8:00 - 17:00 h
e shtunë: 9:00 - 13:00 h
 

Dega Tetovë 2
 
Ilindenska b.b.
Tel: ++ 389 2 244 60 00
Fax: ++ 389 2 321 99 01

Koha e punës
ditë pune: 8:00 - 16:00 h