TetoveQendra e Shërbimit Tetovë
 
Metodija Andonov Cento 1
Tel: ++ 389 44 35 67 30
Fax: ++ 389 44 35 67 31

Koha e punës
ditë pune: 8:00 - 17:00 h
e shtunë: 9:00 - 13:00 h
 

Dega Tetovë 2
 
Ilindenska b.b.
Tel: ++ 389 44 356 600
Fax: ++ 389 44 356 601

Koha e punës
ditë pune: 8:00 - 16:00 h