Менувачко работење

 

Можности: конверзија на средства помеѓу две различни валути во кои клиентот има сметка

 

  • Чекор 1
  • Чекор 2

 

 

Напомена: Менувачко работење е возможно во работни денови заклучно со 15:00 часот