ПЛАТИ ПП53

 

Можности: трансфер на плати и придонеси од страна на правното лице кон примателите на плата во компанијата 

 

  • Чекор 1
  • Чекор 2
  • Чекор 3
  • Чекор 4
  • Чекор 5
  • Чекор 6
  • Чекор 7