ПРЕНОС ПОМЕЃУ СОПСТВЕНИ СМЕТКИ / ПРЕНОС НА ШТЕДНА СМЕТКА

 

Можности: трансфер на средства помеѓу сопствени сметки во иста валута, пр. помеѓу две трансакциски сметки или помеѓу трансакциска и штедна сметка во иста валута. Доколку сакате да направите трансфер во различна валута, потребно е првично да извршите менувачко работење

 

  • Чекор 1
  • Чекор 2
  • Чекор 3