Датум: 26.04.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 49,20 50,4678 51,20
  • CHF 49,85 51,3057 52,45
  • GBP 69,15 70,3765 71,55
  • CNY 6,15 7,9814 8,15