Орочено штедење

 

 

Oрочете ги Вашите заштеди во ПроКредит Банка и уживајте во големиот број придобивки:

  • Фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување
  • Исплата на камата месечно
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите без пенали, со што добивате камата по видување од 0,01%
  • Безбедност и сигурност на Вашите заштеди во единствената Германска Банка во Македонија
  • Орочете ги Вашите средства на само еден клик


Каматни стапки за штедење во МКД

 Каматна стапка

12 месеци 1,8%

18 месеци

2%

24 месеци

2,3%

36 месеци

2,6%
Минимален влог

300.000 МКД

Каматни стапки за штедење во ЕУР

 Каматна стапка

12 месеци 1%

18 месеци

1,2%

24 месеци

1,5%

36 месеци

1,8%
Минимален влог

5.000ЕУР

Орочете ги Вашите средства со само еден клик!


ПроКредит Банка е банка е единствента банка со 100% Германски капитал во Македонија и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 

 
20.10.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 52,30 53,6138 54,30
  • CHF 52,40 53,8438 55,00
  • GBP 68,70 69,8648 71,10
  • CNY 5,85 7,7363 7,85