Изјава против корупција
за учесниците на тендери

 

 

ПроКредит Банка АД објавува тендери на редовна основа при склучување договори со соработници за своите нарачки. Соработниците се избираат врз принципот на најконкурентна понуда во однос на цената и квалитетот, при тоа гарантирајќи транспарентни, фер и јавно достапни тендерски процедури за сите релевантни страни вклучени во тендерот. Објавите на одлуките на тендери се прават на Македонски јазик и се објавени на македонската верзија од официјалната веб страна на ПроКредит Банка АД.

 

  
 
 
 

 Отворени тендери 2017

 

  Penetration testing of Bank’s IT systems and social engineering  nr.02/2017