Датум: 23.05.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,4978 61,80
  • USD 50,95 52,1433 52,95
  • CHF 51,10 52,3921 53,70
  • GBP 68,95 70,1309 71,35
  • CNY 6,35 8,1875 8,35