ПроКредит Банка со нова мобилна апликација   

 

Во насока на унапредување на квалитот на нашите услуги Ви овозможуваме нова мобилна апликација за безбедно и сигурно авторизирање на плаќања преку мобилен уред. 

Новата мобилна апликација може да ја користат сите физички лица кои користат е-банкарство. Истата има едноставен и модерен дизајн и нуди голем број на поволности како:

  • Процесирање на плаќања преку Вашето е-банкарство на било кој интернет пребарувач: Google Chrome/ Mozilla Firefox/ Internet Explorer/ Opera и сл.
  • Нема потреба од инсталации на е-сертификат на Вашиот лаптоп/ компјутер
  • Го внесувате плаќањето преку e-банкарство,а добивате нотификација за авторизација на плаќањето на Вашиот мобилен телефон
  • При добивање на нотификацијата на мобилен имате можност да ја потврдите или одбиете трансакцијата во период од 2 минути
  • За пристап до мобилната апликација користите ПИН код кој Вие сами го избирате при инсталација на апликацијата
  • Плаќањата преку е-банкарството може да процесирате веднаш по инсталирање на апликацијата

Мобилната апликација може да ја инсталирате на Вашиот мобилен уред на следниве оперативни системи:

  • Аndroid - ja симунвате апликацијата од Play Store
  • Iphone -  ja симунвате апликацијата од Apple Store

     

                           

   УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИJА 

Постоечката мобилна апликација останува во употреба за преглед на Вашите сметки и информации за нашите услуги.