Физички лица

Орочено штедење

 Што добивате доколку ги орочите своите пари со орочениот депозит од ПроКредит Банка?

  • Можност да одберете фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување за орочени депозити на 1 или 2 години
  • Можност да орочите депозит на максимум 5 години со прилагодлива каматна стапка
  • Исплата на камата по Ваш избор: месечно, квартално, полугодишно или годишно
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување од 0,1%
  • Сигурно место за Вашата заштеда во Германска банка

 Каматна стапка

12 месеци

МКД

ФикснаПрилагодлива
 1,80%2,00%

ЕУР

0,9,%

1,10%

2 години

МКД

2,80%

3,00%

ЕУР

1,30%

1,50%

3 години

 МКД

- 3,30%

 ЕУР

 -1,70%

4 години

 МКД

- 3,50%

 ЕУР

- 2,00%

5 години

 МКД

-3,70%

 ЕУР

 - 2,30%
Минимален влог

300.000МКД/ 5.000ЕУР

          За орочување на средства на друг рок, погледни тарифник.

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

 

                                                   

ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 

Калкулатор за депозити


 
22.02.2017
  • EUR 61,35 61,4937 61,80
  • USD 0 58,3598 0
  • CHF 0 57,8003 0
  • GBP 0 72,4649 0